TSmM: 24.1 °C  Aquadrom: 25.5 °C  Hřbitov: 26.0 °C

Projekty EU

 

EU logo

V rámci zlepšení služeb pro občany města úspěšně zažádala naše společnost o finanční podporu z dotačních titulů EU určených pro zlepšení systému odděleného sběru odpadu. Záměrem byla kompletní změna svozu bioodpadu v Mostě. Finanční prostředky byly použity pro nákup plastových nádob na bioodpad velikosti 240 a 1100 litrů a svozový prostředek pro tento druh odpadu.


Svozový prostředek na biologicky rozložitelný komunální odpad v Mostě

Předmětem podpory je pořízení svozového prostředku na biologikcy rozložitelný komunální odpad. Realizací tohoto projektu dojde ke zlepšení systému odděleného sběru odpadu v Mostě a dále se navýší kapacita systému o 580 t/rok.

 Projekt ke stažení (formát pdf)

SHA-256 checksum: a24ec05a28383b270fe12c30e30819a43e253b5cdcb57e5abffd2e79d3f697f6Navýšení kapacity odděleného sběru bioodpadu v Mostě

Předmětem podpory je pořízení nádob na BRKO. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění systému odděleného sběru odpadu v Mostě a jeho kapacity se zvedne o 340 t/rok.

 Projekt ke stažení (formát pdf)

SHA-256 checksum: bcf99a96a53e6159d9f631273091cc3aecd8cf366eae644bc3d419facadc512bPřipojení výrobny elektrické energie FVE

Předmětem podpory pořízení FVE a připojení výrobny elektrické energie FVE. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení konečné spotřeby energie.

 Projekt ke stažení (formát pdf)

SHA-256 checksum: 1ed45996ccffe4ebba4257df368fcdd9f24216ded8045d462994bb6eff590f89

Provozní doba

 

TSmM a.s.

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po - Pá 7:00 - 15:00 hodin

DISPEČINK
24h denně

TSmM POKLADNA

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po a St 08:00 - 11:00 hodin
Po a St 12:00 - 14:00 hodin

TSmM ODPADY kancelář

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po - Pá 6:00 - 14:00 hodin

Sběrný dvůr

 Zahradní 104/1, 434 01 Most

Po - Ne 09:00 - 18:00 hodin

Správa hřbitova

 Pod Koňským vrchem 1432/3,
434 01 Most

Po a St 8:00 - 16:00 hodin

Zahrada smutku

 Radniční 1,
434 01 Most (pasáž U Lva)

Po, Út 8:00 - 17:00 hodin
St, Čt 8:00 - 16:00 hodin
Pá 8:00 - 14:00 hodin

Kde nás najdete ?