TSmM: 28.7 °C  Aquadrom: 29.9 °C  Hřbitov: 28.2 °C

Sběrný dvůr

   


Občané

Každý občan města může bezplatně uložit na sběrný dvůr veškerý odpad, který nepatří nebo nesmí být uložen do nádob na komunální odpad, tzn. objemný odpad, např. lednice, vyřazené televize, baterie, akumulátory, oleje, nábytek, bytové jádro, okna.


Podnikatelské subjekty

Podnikající osoby mají možnost ukládat odpady za poplatek. Množství uloženého "podnikatelského" odpadu na SD zavisí na dohodě,
vzhledem k momentální volné kapacitě.


Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která byla dne 28.4.2022 schválena zastupitelstvem města Mostu s účinností od 24.5.2022, upravuje povolené množství odkládaného stavebního a demoličního odpadu takto:

"Město přijímá do sběrného dvora stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, avšak pouze od fyzických osob s trvalým pobytem na území města, a to nejvýše 1 000 kg za rok" (viz článek VII vyhlášky).Prodej kompostu, substrátu a mulčovací kůry  

S blížícím se jarem na našem sběrném dvoře nově nabízíme k prodeji
volně ložené zahradnické materiály prodávané formou vlastní nakládky zákazníkem:

Druh Cena
Kompost zahradnický 726 Kč vč. DPH / tuna
Zahradnický substrát 1488 Kč vč. DPH / tuna
Mulčovací kůra 3630 Kč vč. DPH / tuna*
*Hmotnost 1 m3 kůry je cca 300 Kg

Minimální odběr 50 kg (z důvodu vážení na automobilové váze). Primárně je služba určena pro občany, kteří si přijedou naložit vlastní přívěsný vozík. V případě zájmu o větší množství nabízíme možnost individuálního prodeje včetně závozu v Mostě a bezprostředním okolí. Pro objednání většího množství zašlete objednávku na email objednavky@tsmost.cz. Budeme Vás kontaktovat pro sjednání závozu. Pro dodávky větších množství vč. dopravy je k dispozici také trávníkový substrát s příměsí písku, který je vhodný pro zakládání rekreačních trávníků.
Platba na sběrném dvoře je možná pouze kartou.


Adresa

 Zahradní 104/1, 434 01 Most


Sběrný dvůr

 Zahradní 104/1, 434 01 Most

Po - Ne 09:00 - 18:00 hodin

 724 230 302

V období svátků je zavřeno.


Odpady povolené přijímat do zařízení:

Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu
130113* Ostatní hydraulické oleje N
130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N
150101 Papír a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150106 Směsné obaly O
150107 Skleněné obaly O
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů blíže neurčených) čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N
160601* Olověné akumulátory N
160604 Alkalické baterie kromě baterií uvedených pod číslem (160603) O
160605 Jiné akumulátory a baterie O
170101 Beton O
170102 Cihly O
170106* Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N
170107 Směsi a oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 O
170201 Dřevo O
170202 Sklo O
170203 Plasty O
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N
170405 Železo a ocel O
170503* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N
170603* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O
170801* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami N
170802 Stavební mat. na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801 O
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 O
200101 Papír a lepenka O
200102 Sklo O
200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O
200111 Textilní materiály O
200113* Rozpouštědla N
200114* Kyseliny N
200115* Zásady N
200117* Fotochemikálie N
200119* Pesticidy N
200121* Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N
200125 Jedlý olej a tuk O
200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 N
200127* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200127 O
200133* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N
200138 Dřevo neuvedené pod č. 200137 O
200139 Plasty O
200140 Kovy O
200201 Biologicky rozložitelný odpad O
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O
200307 Objemný odpad O

Provozní doba

 

TSmM a.s.

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po - Pá 7:00 - 15:00 hodin

DISPEČINK
24h denně

TSmM POKLADNA

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po a St 08:00 - 11:00 hodin
Po a St 12:00 - 14:00 hodin

TSmM ODPADY kancelář

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po - Pá 6:00 - 14:00 hodin

Sběrný dvůr

 Zahradní 104/1, 434 01 Most

Po - Ne 09:00 - 18:00 hodin

Správa hřbitova

 Pod Koňským vrchem 1432/3,
434 01 Most

Po a St 8:00 - 16:00 hodin

Zahrada smutku

 Radniční 1,
434 01 Most (pasáž U Lva)

Po, Út 8:00 - 17:00 hodin
St, Čt 8:00 - 16:00 hodin
Pá 8:00 - 14:00 hodin

Kde nás najdete ?