TSmM: 23.1 °C  Aquadrom: 24.9 °C  Hřbitov: 25.7 °C

Archiv aktualit

 


Aktuálně | 2023 | 2022 | 2021 | starší


PROŘEZÁVKY NA BENEDIKTU POKRAČUJÍ

přidáno dne 22.12.2021 (7:00)

Práce v prořezávkách ve sportovním areálu Benedikt jsou v plném proudu. Náletové a nežádoucí křoviny postupně odstraňujeme jednak pomocí mechanizace a o zbytek se postarají šikovné ruce našich zaměstnanců. Z odstraněných větví vzniká štěpka, která výborně poslouží pro zadržení vláhy v půdě a jako přirozené, organické hnojivo. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NOVÝ ASFALT V „ERBENOVCE“

přidáno dne 20.12.2021 (7:00)

Jak jsme již v minulých článcích informovali, ulice K.J. Erbena prošla v uplynulých dnech poměrně rozsáhlou rekonstrukcí. Od přípravných, sanačních prací až po pokládku nového asfaltového povrchu vozovky. Vše se podařilo zrealizovat v řádném termínu a v předepsané kvalitě! Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.VYŠLAPANÉ CESTIČKY POSTUPNĚ MIZÍ

přidáno dne 15.12.2021 (7:00)

Položili jsme novou velkoformátovou dlažbu v lokalitách, kde jsou vyšlapané cestičky a zkratky. Velkoformátová dlažba, kterou vidíte na fotografii, je v ulici Komořanská.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚKLID ČERNÉ SKLÁDKY OBI

přidáno dne 13.12.2021 (7:00)

I přes nepřízeň počasí jsme odstranili černou skládku odpadu u Obi Most. Práce,  vzhledem ke špatné dostupnosti lokality, probíhaly zejména ručně. Skládka je odklizena a v této lokalitě je opět čisto. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.VESELÉ ODPADKOVÉ KOŠE

přidáno dne 10.12.2021 (7:00)

V prostoru dětského hřiště a lanovky na Šibeníku jsme umístili dva nové odpadkové koše. Oba koše jsou v podobě medvídka a mají za úkol motivovat ty nejmenší k tomu, aby odpadky končily na správném místě. Ještě jeden odpadkový koš, tentokrát v podobě žabky jsme nainstalovali v prostoru dětského hřiště jezero Most. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ODCHYT HOLUBŮ

přidáno dne 8.12.2021 (7:00)

V listopadu jsme zahájili odchyt holubů. Ten proběhne pomocí speciálních klecí, které jsme instalovali v různých lokalitách na střechách domů. Celkový počet klecí je 35 a akce bude probíhat až do 28. 2. 2021. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.DALŠÍ ÚSEK NA HRABÁKU DOKONČEN

přidáno dne 6.12.2021 (7:00)

V průběhu měsíce října byla zahájena další etapa úpravy dřevin v parku Hrabák. Jedná se o práce na rozloze cca 2,7 hektarů.  Odstranili jsme zde nevhodné dřeviny, dále jsme upravili keře a provedli celkovou prořezávku. Rozdíl  mezi původním a novým stavem je patrný a park tímto zásahem nejenže pěkně „prokoukl“, ale dozajista nabídne mnohem příjemnější a bezpečnější prostor pro volnočasové aktivity. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚKLID MĚSTA

přidáno dne 3.12.2021 (7:00)

Podzimní období a s ním spojený spad listí pomalu končí a pro nás toto období znamená další úklid města. Již od října postupně čistíme trávníky, chodníky, komunikace a další lokality našeho města. Celkem musí být uklizeno 155 hektarů plochy trávníků a k tomu právě zmiňované chodníky, komunikace atd. Práce by měly být dokončeny do 15.12.2021, ale samozřejmě, pokud nám to počasí dovolí. Snažíme se práce zefektivnit tak, aby byly dokončeny co nejdříve. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PRACUJEME NA „ERBENOVCE“

přidáno dne 1.12.2021 (7:00)

V uvedené lokalitě bylo zapotřebí provést přípravné práce pro budoucí pokládku nového asfaltu. Frézování původního povrchu, obrubníky, nebo zhutnění podkladových materiálů na vodovodních překopech je jen stručný výčet ze všech prací, které jsou pro finální pokládku důležité. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ZAHÁJILI JSME PRÁCE NA HNĚVÍNĚ

přidáno dne 29.11.2021 (7:00)

18.11.2021 jsme zahájili avizované práce na příjezdové komunikaci k hradu Hněvín.  Do 26.11.2021 zde probíhaly sanační práce a od 1.12.2021 do 4.12.2021 v této lokalitě probíhá pokládka asfaltu.  Omlouváme se za komplikace v přístupnosti hradu, ale věříme, že po dokončení rekonstrukce budete s novým povrchem vozovky spokojeni. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.VÁNOČNÍ STROM

přidáno dne 26.11.2021 (7:00)

Jsem smrk ztepilý, je mi přes padesát let a pocházím z Křižatek. Letos budu hlavní ozdobou vánočních svátků v Mostě a darovaly mě pro vás Městské lesy Most.  O veškerý servis spojený s mojí instalací se postarala firma Alvian a nade vším dohlížel pan Martin Získal z Technických služeb města Mostu. Teď již stojím na 1. náměstí  a čekám, až si mě přijdete prohlédnout. Já vám za to určitě zahraji nějakou z vánočních melodií.  Přejeme krásný advent a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.TOBOGÁNY JIŽ FUNGUJÍ

přidáno dne 24.11.2021 (7:00)

V jednom z předešlých článků jsme Vás informovali o výměně nosných prvků na aquadromu. Plánované servisní práce proběhly v pořádku a tobogány jsou od 19.11.2021 opět v provozu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu. OŠETŘUJEME STROMY NA „BUDOVATELCE“

přidáno dne 22.11.2021 (7:00)

V rámci zimní údržby zeleně jsme v lokalitě „U třech sýrů“ ošetřili zdejší vzrostlé stromy. Údržba spočívala zejména v prořezávce starých, suchých, nebo jinak nevhodných větví. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKA NÁLETOVÝCH KŘOVIN NA BENEDIKTU

přidáno dne 19.11.2021 (7:00)

Začalo období vegetačního klidu a s ním spojené práce na údržbě zeleně. V lokalitě areálu Benedikt jsme začali s prořezávkou náletových dřevin a křovin.  Práce budou trvat zhruba 14 dní a v rámci tohoto areálu takto ošetříme necelé dva hektary zeleně. Odřezané větve jsou na místě rozdrceny a vzniklá štěpka z těchto dřevin poslouží pro lepší zadržení vláhy v půdě a taktéž jako přírodní hnojivo. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PRÁCE NA JEZEŘE MOST POKRAČUJÍ

přidáno dne 17.11.2021 (7:00)

Do konce roku nás čeká ještě poměrně veliké množství prací na jezeře a pokud to umožní klimatické podmínky, máme v plánu tyto práce dokončit. Umístíme zde 74 nových odpadkových košů a 20 designových laviček. Bude zde nové hřiště na plážový fotbal. K němu přibydou nová hřiště na plážový volejbal.  V neposlední řadě dojde k přípravě ploch kolem hřišť tak, abychom mohli zasadit travní porost. Jsme tu pro Vás, Technické služby Most.ULICE HRADNÍ BUDE MÍT NOVÝ POVRCH VOZOVKY

přidáno dne 15.11.2021 (7:00)

Dne 18.11.2021 startujeme práce na sanaci vozovky od „vodárny“ pod hradem Hněvín až k hradnímu parkovišti. Po sanaci přijde na řadu frézování stávajícího asfaltového povrchu a ve dnech od 1.12.2021 do 4.12.2021 bude v celém, výše uvedeném úseku probíhat pokládka nové živice. V těchto dnech, tedy od 1.12.2021 do 4.12.2021 dojde též k úplné uzávěře příjezdu na hrad Hněvín. Prosíme Vás tedy za pochopení a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE VOZOVKY V ULICI K.J. ERBENA

přidáno dne 12.11.2021 (7:00)

V současné době probíhá v ulici K.J.Erbena instalace vodovodního řadu, která není naší investiční akcí. Po dokončení stavebních prací na vodovodním řadu se pustíme do celkové rekonstrukce asfaltového povrchu v celé „Erbenovce“.  Práce budou probíhat od 30.11.2021 do 7.12.2021 a po dokončení bude výsledek dozajista perfektní. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.KOMUNIKACE V ZAHRADNÍ PROŠLA REKONSTRUKCÍ

přidáno dne 10.11.2021 (7:00)

Nového asfaltového povrchu se dočkala též ulice Zahradní. Zbývá jen namalovat vodorovné dopravní značení. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.FINIŠUJEME V ULICI DĚLNICKÁ

přidáno dne 10.11.2021 (7:00)

V minulém článku jsme Vás informovali o rekonstrukci asfaltového povrchu v Dělnické ulici. Zcela nový povrch je dokončen a v současné době pracujeme na finálním usazení kanalizačních poklopů. Jízda zde bude zase o něco příjemnější a budeme mít první etapu završenou. Příští rok na nás čeká druhá etapa ve spodní části ulice Dělnická. Tu odstartujeme, až bude dokončena stavba nové budovy HZS.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.SPOJOVACÍ CHODNÍK V BRNĚNSKÉ DOKONČEN

přidáno dne 8.11.2021 (7:00)

Práce v tomto úseku máme úspěšně za sebou. Chodník je po celkové rekonstrukci a nová zámková dlažba mu sluší. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.DĚLNICKÁ BUDE MÍT NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH

přidáno dne 5.11.2021 (7:00)

V uplynulých týdnech jsme zahájili práce na rekonstrukci asfaltového povrchu v ulici Dělnická. Nejdříve bylo zapotřebí odfrézovat vrstvu původního asfaltu a provést další přípravné práce, na které navážeme položením nového asfaltu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.V ULICI ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA FINIŠUJEME

přidáno dne 3.11.2021 (7:13)

Nový asfaltový povrch je položený a vodorovné dopravní značení je nakreslené. V dolní části ulice pracujeme ještě na parkovacích stání a budeme mít hotovo! Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PODZIMNÍ ÚKLID V ULICI POD ŠIBENÍKEM

přidáno dne 1.11.2021 (7:00)

Je tady podzim a s ním spojené padání listí. I to je zapotřebí z ulic města uklidit. V tomto týdnu naše pracovní četa uklízela mimo jiných lokalit i ulici Pod Šibeníkem.  Spadané listí je zapotřebí vyfoukat z travnatých ploch na chodník, kde se o něj poté postará sběrný koš sekačky. V budoucích dnech budeme nadále pokračovat v intenzivním úklidu města. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu. REKONTRUKCE RECEPCE NA MINIGOLFU

přidáno dne 29.10.2021 (7:00)

Rekonstrukce původní recepce v areálu minigolfu Aquadrom Most byla již zapotřebí. Původní objekt recepce dostal zcela nový kabát v podobě obložení z palubek. Recepce též „dostala“ zcela novou, sedlovou střechu s kanadským šindelem. Rekonstrukce pomohla k celkovému vylepšení a k  optickému sjednocení s ostatními provozními objekty v areálu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu. NA DUŠIČKY VŠE PŘIPRAVENO

přidáno dne 27.10.2021 (7:00)

V souvislosti s nastávajícím svátkem zesnulých bylo zapotřebí připravit městské hřbitovy na očekávaný, zvýšený nápor návštěvníků v těchto dnech. Proběhl a vzhledem k podzimnímu období a s ním souvisejícím spadem stále probíhá průběžný úklid listí. Pravidelně též doplňujeme vodu v kašnách. Práce nám bohužel velmi zkomplikovala větrná bouře Aurora, která zasáhla naše území minulý čtvrtek. Bylo nutné odstranit spadané stromy, větve a znovu celý areál zrevidovat a uklidit.  Od 25.10.2021 do 6.11.2021 též dochází k prodloužení otevírací doby hřbitovů každý den vždy od 8.00 do 20.00 hodin včetně sobot a neděl. V rámci „dušiček“ proběhne dne 2.11.2021 od 16.30 v budově Památníku obětem II. světové války zádušní mše. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE NOSNÝCH PRVKŮ POD KOPULÍ TOBOGÁNU

přidáno dne 25.10.2021 (7:00)

Aquadrom Most, v podobě, v jaké ho známe slouží již od roku 2001, kdy proběhla jeho rekonstrukce. Veškeré nosné prvky uvnitř aquadromu jsou vystavovány extrémním vlhkostním podmínkám a proto je zapotřebí pravidelná kontrola a údržba těchto prvků. To se týká i nosníku vrchní části tobogánu „pod kupolí“.  Práce na tomto prvku budou probíhat tak, aby nenarušily samotný provoz bazénů. Většina prací bude probíhat ze začátku v noci, kdy firma postaví speciální „oddělovací“ stěnu, která umožní pohodlnější, pozdější práce přes den a zamezí též znečištění vnitřních prostor aquadromu. Předpokládaná doba rekonstrukce je 6 týdnů. Jsme tu pro Vás, Technické služby města MostuNOVÝ POVRCH V ULICI ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA

přidáno dne 22.10.2021 (7:00)

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla komunikace v ulici Zdeňka Štěpánka.  V celém úseku bylo nutné odfrézovat původní asfaltový povrch.  Dále byla provedena rekonstrukce obrubníků a řada dalších, s rekonstrukcí souvisejících prací. V tomto týdnu se provádí závěrečná pokládka balené. Jsme tu pro Vás, Technické služby města MostuPRÁCE V ULICI BRNĚNSKÁ POKRAČUJÍ

přidáno dne 20.10.2021 (7:00)

V minulé zprávě jsme Vás informovali o rekonstrukci propojovacího chodníku v ulici Brněnská. Po odstranění starého povrchu bylo zapotřebí instalovat nové obrubníky a v současné době probíhá pokládka štěrkového podkladu a instalace nové zámkové dlažby. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.CHODNÍK V ULICI NEZVALA HOTOV

přidáno dne 18.10.2021 (7:00)

Rekonstrukce chodníku v této lokalitě obnášela výměnu betonových obrubníků a úpravu nivelety chodníků. Dále zde bylo zapotřebí doplnění konstrukčních vrstev a po jejich zhutnění následovala pokládka asfaltového koberce. Rekonstrukci jsme realizovali ve spolupráci s firmou Metrostav. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.LIPOVÁ ULICE MÁ NOVÝ CHODNÍK

přidáno dne 15.10.2021 (7:00)

Práce na rekonstrukci chodníku v ulici Lipová máme dokončeny.  Práce obsahovaly výškovou úpravu žulových obrubníků, sanaci konstrukčních vrstev a pokládku asfaltového souvrství.  Akce byla realizována ve spolupráci se společností  Metrostav.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PRÁCE V ULICI OBRÁNCŮ MÍRU ZAKONČENY

přidáno dne 13.10.2021 (7:00)

Rekonstrukce chodníků u bloku 361 je pomalu u konce. Zbývá již jen provést finální úpravy terénu. Chodníky mají zcela nový povrch ze zámkové dlažby a celkový výsledek vypadá opravdu skvěle. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.CHODNÍK NAPROTI KAHANU BUDE BRZY DOKONČEN

přidáno dne 11.10.2021 (7:00)

Jak jsme již v minulých zprávách informovali, celý pěší úsek naproti Kahanu prochází rekonstrukcí. Práce se posunuly směrem vpřed a my pokládáme novou živici. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NOVÝ CHODNÍK V ULICI BRNĚNSKÁ

přidáno dne 7.10.2021 (7:03)

Odstartovali jsme rekonstrukci spojovacího chodníku v ulici Brněnská. Po odstranění původního povrchu a následných terénních úpravách zde položíme zcela nový povrch. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.DALŠÍ NEVYHOVUJÍCÍ PLOCHA BUDE NAHRAZENA ZELENÍ

přidáno dne 6.10.2021 (7:00)

Tentokráte se jedná o starou betonovou plochu v ulici V. Nezvala pod restaurací Jeptišky. Po terénních úpravách bude následovat nová zeleň. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI V. NEZVALA

přidáno dne 4.10.2021 (7:00)

Mezi další opravený úsek bude patřit chodník směrem od restaurace Jeptišky k ulici Skupy. Právě dokončujeme práce na nových obrubnících a po dokončení bude následovat nový povrch chodníku. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ODSTRAŇUJEME STARÉ PLOCHY

přidáno dne 1.10.2021 (7:00)

V ulici Jaroslava Ježka a Bohuslava Martinů jsme odstranili staré, nevyhovující plochy. Nahradíme je zelení. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚDRŽBA ZELENĚ KOLEM KOMUNIKACÍ

přidáno dne 29.9.2021 (7:00)

Pravidelně sekáme úseky podél komunikací. I toto je důležitá součást naší práce! Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ

přidáno dne 29.9.2021 (7:00)

Započali jsme rekonstrukci dalších chodníků v našem městě. Jedním z chodníků je i poměrně dlouhý úsek v ulici Lipová. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚDRŽBA ZELENĚ NA KRUHÁČI U KAHANU

aktualizováno dne 28.9.2021 (7:49)

Na fotografii pracovnice naší společnosti při údržbě zeleně na kruhovém objezdu „ U KAHANU“. Odpleveleno, zryto, vypadá to skvěle! Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.SEKÁME MĚSTO

přidáno dne 24.9.2021 (7:00)

Údržba travin probíhá intenzivně na více lokalitách města. V minulém týdnu jsme prováděli seč mimo jiné například v ulici Višňová a v přilehlých ulicích. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.Změna provozní doby sběrného dvora

aktualizováno dne 22.9.2021 (10:55)

Provoz sběrného dvora:

28. 9. 2021 ZAVŘENOREKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V ULICI OBRÁNCŮ MÍRU POKRAČUJE

přidáno dne 22.9.2021 (7:00)

V minulém týdnu jsme začali osazovat nové obrubníky. Dále navážíme materiál pro pokládku povrchu chodníků. S tím samozřejmě souvisejí i úpravy terénu kolem nových chodníků. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NA SKUPOVCE JE POSEKÁNO

přidáno dne 20.9.2021 (7:00)

V minulém týdnu probíhala plánovaná seč v ulicích našeho města. Jednou z těchto lokalit byla i ulice Josefa Skupy. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.NOVÉ CHODNÍKY V ULICI OBRÁNCŮ MÍRU

přidáno dne 17.9.2021 (7:00)

Mezi bloky 360 a 361 v ulici Obránců Míru pracujeme na celkové rekonstrukci chodníků. Odstranili jsme staré a poškozené obrubníky, navezli nový podkladový štěrk a překládáme původní zámkovou dlažbu. V souvislosti s rekonstrukcí došlo k odstranění starého a nevyhovujícího pískoviště. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.POKRAČUJEME V ÚKLIDU MĚSTA

přidáno dne 17.9.2021 (7:00)

Pokračujeme v blokovém čištění města. Tentokrát jsme vyčistili parkoviště v ulici Okružní.  Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.TRÁVĚ SE NA JEZEŘE DAŘÍ

přidáno dne 15.9.2021 (7:00)

Novému zatravnění na jezeře Most, o kterém jsme Vás informovali v minulém týdnu se daří. V současné době probíhá intenzivní závlaha a taktéž není zatím možno na trávu vstupovat. Děkujeme za pochopení. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.BAZÉN U REPRE JE ČISTÝ

přidáno dne 13.9.2021 (7:00)

V minulém týdnu jsme vyčistili bazén u kulturního domu REPRE. Bylo zapotřebí zapojit jak mechanizaci, tak lidské kapacity. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.TAKÉ PARKOVIŠTĚ MUSÍ BÝT ČISTÁ

přidáno dne 10.9.2021 (7:00)

Tento měsíc bude kromě pravidelného blokového čištění komunikací probíhat, nebo probíhalo též čištění parkovišť. 6.9. Parkoviště Albrechtická, 9.9. parkoviště U Parku a 14.9. to bude parkoviště v ulici Okružní. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.ZATRAVNILI JSME DALŠÍ ÚSEK PLÁŽE U JEZERA

přidáno dne 8.9.2021 (7:00)

Odfrézování a tím i srovnání terénu pro budoucí travní koberec. Podsypání hnojivem. V závěrečné fázi pak položení travních koberců na jezeře Most. Máme hotovo! Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.PARKOVÁNÍ NA RESSLU BUDE PŘÍJEMNĚJŠÍ

přidáno dne 6.9.2021 (7:00)

V předešlých zprávách jsme Vás informovali o rekonstrukci parkovacích ploch na Resslu, u „rybníčku“.Máme hotovo a houbaři, turisti, nebo výletníci budou mít zase o něco více komfortu při parkování. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.KONTEJNEROVÉ STÁNÍ V ULICI JIŽNÍ DOKONČENO

přidáno dne 3.9.2021 (7:00)

Dokončili jsme práce pro kontejnerové stání v ulici Jižní. Kontejnery již nebudou omezovat průjezdnost silnice v této lokalitě. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.PLOCHA PŘED KOMERČNÍ BANKOU U KAHANU - MÁME HOTOVO

přidáno dne 1.9.2021 (7:00)

Dokončili jsme pochůznou plochu v ulici Lipová. Pro finální povrch byla zvolena zámková dlažba. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.NOVÉ KONTEJNEROVÉ STÁNÍ V ULICI JIŽNÍ

přidáno dne 30.8.2021 (7:00)

Kontejnery, které původně zasahovaly do prostoru vozovky, budou mít své nové místo. Na terén, který bylo nejdříve zapotřebí upravit, přijde položit velkoformátová dlažba. Taktéž bylo zapotřebí upravit výšku obrubníku pro lepší manipulaci s kontejnery. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.NOVÉ PARKOVÁNÍ NA RESSLU

přidáno dne 27.8.2021 (7:00)

Rybníček na Resslu patří mezi hojně navštěvovaná místa. Pracujeme zde na rekonstrukci parkovacích stání.  Původní plocha byla odbagrována, byl navezen nový štěrk, který byl následně zhutněn. Taktéž upravíme krajnici silnice tak, aby plynule navázala na novou parkovací plochu. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.DALŠÍ VEŘEJNÁ PÍTKA JSOU DOKONČENA

přidáno dne 25.8.2021 (7:00)

V minulých zprávách jsme vás informovali o realizaci pítek v našem městě. V tomto týdnu jsme dokončili instalaci dalších dvou pítek u bloku 401 a 520. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.NA 15. ZŠ ROZKVETLA LOUKA

přidáno dne 23.8.2021 (7:29)

Květová louka na 15. Základní škole rozkvetla do nádherných barev. Louka brání rychlému vypařování vody a stala se úkrytem, či zdrojem potravy pro nejrůznější druhy hmyzu. Navíc je na ni opravdu hezký pohled. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.OPRAVA CHODNÍKU V ULICI LIPOVÁ

přidáno dne 20.8.2021 (7:00)

V tomto týdnu jsme zahájili práce na opravě plochy před Komerční bankou v ulici Lipová Most. Původní, nevyhovující povrch plochy bude nahrazen povrchem zcela novým. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

přidáno dne 18.8.2021 (7:00)

Tento týden jsme zajistili úklid ulic J.Š. Baara, Josefa Lady, Čsl. Armády, A. Jiráska a na řadě jsou samozřejmě další ulice. Plán blokového čištění naleznete zde na našich stránkách v rubrice Harmonogramy služeb. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.NAINSTALOVÁNO DALŠÍ PÍTKO

přidáno dne 16.8.2021 (7:00)

V uplynulém týdnu jsme nainstalovali další veřejné pítko. Nachází se v ulici Svatopluka Čecha vedle fotbalového stadionu. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.POKRAČUJEME V ZATRAVŇOVÁNÍ NA JEZEŘE MOST

přidáno dne 13.8.2021 (7:00)

Navezená zemina, smíchaná s pískem bude sloužit jako podklad pro nové travní koberce. Ty budeme aplikovat v následujících čtrnácti dnech. Plocha pro relaxaci a opalování se tak zase o pěkný kus rozšíří. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.NOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE VE VTELNĚ

přidáno dne 11.8.2021 (7:00)

Mostecká ulice ve Vtelně prošla před časem pokládkou nového asfaltu. V současné době pracujeme na novém odvodňovacím žlabu v úseku „staré“ autobusové zastávky. Součástí dalších prací bude rekultivace ostrůvku točny ve zmiňovaném úseku. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA ZAHRAŽANECH DOKONČENO

přidáno dne 9.8.2021 (7:00)

V minulém týdnu jsme úspěšně dokončili instalaci všech atrakcí na dětském hřišti v parku Zahražany. Hřiště je dokončené a děti tak budou mít ke svým hrám zase o jedno místo navíc.  Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.INSTALUJEME ATRAKCE V PARKU ZAHRAŽANY

přidáno dne 6.8.2021 (7:00)

V tomto týdnu jsme začali instalovat atrakce na novém dětském hřišti v parku Zahražany. Již brzy bude hotové! Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.PÍTKO DOKONČENO

přidáno dne 4.8.2021 (7:00)

Pítko v ulici F.L. Čelakovského je dokončeno. Závěrečné práce se týkaly samotného osazení tělesa pítka a terénních úprav. Tak ať slouží! Jsem tu pro vás, Technické služby města Mostu.NOVÁ VELKOPLOŠNÁ DLAŽBA

přidáno dne 2.8.2021 (7:00)

Místo vyšlapaných cestiček a zkratek jsme nainstalovali velkoplošnou dlažbu v ulici Josefa Ševčíka u bloku 705. Místní si tak vlastně určili, kudy je nejlepší chodit J Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.LESNÍ SVĚT

přidáno dne 30.7.2021 (7:00)

Je název pro nově instalované naučné a výukové prvky vyrobené z certifikovaného dřeva, ošetřené ekologickými nátěry. Dvě naučné cedule se nachází v parku Šibeník, přesněji u DA Slon, nebo poblíž pítka. Další prvek, tentokrát v podobě doskočiště, je umístěn u kostela. Děti si mohou na těchto atrakcích zahrát pexeso, na němž jsou vyobrazeni ptáci, žijící u nás v kraji, nebo si mohou pomocí naučné cedule vyzkoušet, jak se správně třídí odpad. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.PRÁCE NA NOVÉM HŘIŠTI V PARKU NA ZAHRAŽANECH POKRAČUJÍ

přidáno dne 28.7.2021 (7:00)

Zemní práce na novém dětském hřišti jsou u konce a dopadová plocha je tak připravená pro instalaci atrakcí, o kterých jsme informovali v naší zprávě. O kompletním dokončení hřiště Vás budeme samozřejmě informovat. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.PÍTKO V ULICI F.L.ČELAKOVSKÉHO PŘIPRAVENO K OSAZENÍ

přidáno dne 26.7.2021 (7:00)

Práce na vybudování pítka pro veřejnost, o kterém jsme Vás informovali na našem webu se již pomalu chýlí ke konci. Přívod vody je nainstalován a plocha je připravená k osazení pítka. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.DOČIŠŤOVÁNÍ 1. a 2. NÁMĚSTÍ

přidáno dne 23.7.2021 (7:00)

Tento víkend proběhlo avizované dočištění obou náměstí. Hlásíme, že máme hotovo a samozřejmě pokračujeme v dalším úklidu města. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.Nový asfalt v ulici Prokopova!

přidáno dne 21.7.2021 (7:00)

Ulice Prokopova v Mostě se dočkala nového asfaltového povrchu. Stavbaři se v úzké ulici potýkali s nedostatkem prostoru a proto nasadili pro tyto účely vhodnou „menší“ techniku. Práce byly započaty odfrézováním stávajícího asfaltového povrchu a diagnostika v pravé části ulice prokázala nedostatečně únosné podloží. I s touto komplikací si stavbaři poradili a ve spolupráci s geotechnikem vše vyřešili. Vše se nakonec povedlo v řádně stanoveném termínu dokončit a obyvatelé tak mohou jezdit po novém „koberci“. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PARKU NA ZAHRAŽANECH

přidáno dne 19.7.2021 (7:00)

Začali jsme s výstavbou nového dětského hřiště v parku na Zahražanech. Děcka se mohou těšit na houpací hnízdo, prolézací čtyřvěžičku, houpačku, kolotoč a nebude samozřejmě chybět ani klasika v podobě pískoviště. Lavičky pak poslouží zejména maminkám při dohledu nad jejich ratolestmi.  Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.Žízeň v parných dnech uhasí pítko

přidáno dne 16.7.2021 (7:00)

V ulici F.L. Čelakovského jsme zahájili práce na vybudování pítka pro veřejnost. Pítko je již napojené na vodovodní řad a právě probíhají zemní práce. Pevně věříme, že pítko bude sloužit svému účelu a v parných dnech pomůže k uhašení žízně. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.
Obě náměstí a přilehlé ulice budou čisté.

přidáno dne 14.7.2021 (7:00)

Tento víkend jsme vyčistili 1. a 2. Náměstí. K tomu probíhal též úklid v ulicích Radniční, Divadelní a Bankovní. Za zmínku stojí ekologická likvidace plevele přístrojem EMPAS. Parkovací místa před magistrátem a 1. Náměstí se budou dočišťovat tuto sobotu, tzn. 17.7.2021. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.PROBÍHÁ OPRAVA STŘECHY NA AQUADROMU

přidáno dne 12.7.2021 (7:00)

V současné době probíhá na aquadromu oprava, nebo chcete-li, údržba střechy krytého bazénu. Je zapotřebí očistit a naimpregnovat všechny dřevěné části střechy jako jsou vazníky a dřevěné obložení. Bazén tak bude připraven pro další sezónu. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.U KOSTELA JE POSEKÁNO

přidáno dne 9.7.2021 (7:00)

Tuto středu jsme provedli seč travin u kostela. Klimatické podmínky pro růst travin jsou letos velmi příznivé a tráva roste doslova, jak z vody. I nadále pokračujeme v sekání na jednotlivých úsecích města. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.NOVÝ KOBEREC BUDE I V ULICI PROKOPOVA

přidáno dne 7.7.2021 (7:00)

I ulice Prokopova se dočká nového asfaltového koberce. Zatím zde probíhají stavební a přípravné práce pro nadcházející pokládku asfaltu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.Ulice Mostecká ve Vtelně má nový asfaltový koberec

přidáno dne 5.7.2021 (7:00)

Úsek, který dostal zcela novou živici začíná na autobusové točně u místní restaurace a končí u kruhového objezdu silnice číslo 27, známou též pod názvem Pražská. Počasí asfaltérům ze začátku nepřálo, ale i přes všechny klimatické vrtochy se nakonec práce podařilo úspěšně dokončit. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.Aktuální podmínky vstupu na Aquadrom

přidáno dne 2.7.2021 (7:00)

Máte v současných opatřeních zmatek? Na základě vašich dotazů jsme pro vás zpracovali podmínky vstupu na Aquadrom Most, vztažené k aktuální epidemiologické situaci. Podívejte se na ně v přehledné grafice. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.Ulice Ve Dvoře má také nový asfaltový povrch

přidáno dne 30.6.2021 (7:00)

V minulé zprávě jsme Vás informovali o nové živici na Hořanské cestě. K této lokalitě přibyla i ulice Ve Dvoře. I ta je již „zabalená“ do nového asfaltu.  Asfalt se pokládal od křižovatky s ulicí Obránců míru až po zatáčku za Rozkvětem.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.Minigolf má nové sociální zařízení

přidáno dne 28.6.2021 (7:00)

V areálu tolik návštěvníky oblíbeného minigolfu na aquadromu jsme vybudovali zcela nová sociální zařízení. Pobyt v areálu se tak návštěvníkům dozajista zpříjemní a zvýší uživatelský komfort. Novinkou na minigolfu je také zcela nová plocha pro šachy v nadstandardní velikosti . Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.Hořanská cesta má novou balenou

přidáno dne 25.6.2021 (7:00)

V uplynulém týdnu jsme položili zcela novou balenou na Hořanské cestě. Více ve videu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu. Květové louky rozkvetly

přidáno dne 23.6.2021 (7:00)

Květové louky, o kterých jsme vás informovali v minulé zprávě, začaly nádherně rozkvétat. Tak se na to podívejte, jaká je to krása. Jsme tu pro vás, Technické služby Most. Probíhá čištění podzemních kontejnerů

přidáno dne 21.6.2021 (7:00)

Empas se jmenuje speciální vysokotlaké mycí zařízení na podzemní kontejnery. Jak to funguje můžete zhlédnout ve videu. Jsme tu pro vás, Technické služby Most.SEKÁNÍ TRÁVY POKRAČUJE

přidáno dne 18.6.2021 (7:00)

Díky příznivým klimatickým podmínkám roste tráva jak z vody. V uplynulých dnech jsme sekali v lokalitě Albrechtická a v dalších přilehlých místech. Více ve videu. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.ULICE ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA JE ČISTÁ

přidáno dne 16.6.2021 (7:00)

V rámci blokového čištění jsme provedli práce v ulici Zdeňka Štěpánka a v dalších lokalitách města. Zhlédněte video. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA JE V PLNÉM PROUDU

přidáno dne 14.6.2021 (7:00)

Počasí nám přeje a my toho plně využíváme pro to, aby bylo naše město čisté. V uplynulém týdnu jsme provedli za pomocí naší mechanizace a pracovníků úklid ulic Ve Dvoře, U Věžových domů, Ke Koupališti a v dalších lokalitách našeho města. V blokovém čištění samozřejmě  i nadále pokračujeme. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.PRÁCE NA HRABÁKU UKONČENY

přidáno dne 14.6.2021 (7:00)

Lesopark Hrabák prokoukl. V parku jsme provedli prořezávku dřevin a odstranili jsme náletové křoviny s využitím speciální mechanizace. Více ve videu. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.POKRAČUJEME V DALŠÍCH ETAPÁCH NA HRABÁKU

přidáno dne 11.6.2021 (7:00)

Park Hrabák je svoji rozlohou velký a proto jsme museli práce rozdělit do několika etap. I nadále pokračujeme a práce v minulém týdnu se týkaly zejména prořezávek náletových křovin, dále úprav okolí pochůzných ploch a dalších souvisejících činností. Po těchto úpravách se stane park více „vzdušným“ a v budoucnu bude nabízet bezvadné místo pro odpočinek a například pro sportovní vyžití. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.KVĚTOVÉ LOUKY JSOU NOVÝ TREND

přidáno dne 9.6.2021 (6:38)

Součástí moderních postupů při údržbě zeleně ve městech je zachovávání tzv. „květových louk“. Právě ty můžete nově nalézt i u nás v Mostě. Květové louky jsou útočištěm pro nejrůznější druhy hmyzu, pomáhají zadržovat vláhu v zemi, a když rozkvetou, je na ně opravdu krásný pohled. V parku Šibeník jich máme hned několik a budeme v tomto trendu určitě nadále pokračovat. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.KONTEJNERY BUDOU ČISTÉ

přidáno dne 7.6.2021 (7:36)

Pracujeme na desinfekci a vyčištění kontejnerů v našem městě. Nejprve je zapotřebí kontejner vysypat a zbavit ho všech pevných zbytků odpadu. Poté se kontejner umyje vysokotlakem, který obsahuje mycí prostředek. Ten neškodí životnímu prostředí a může se s ním manipulovat přímo „na ulici“. Po omytí putuje kontejner do speciálního vozidla, kde je vydesinfikován a následně pak znovu omyt. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.VYSADILI JSME LETNIČKY

přidáno dne 4.6.2021 (7:07)

Nejen na kruhovém objezdu u bloku číslo 100 nazývaném „ledvina“ jsme vysadili nové letničky. Sázelo se i na „vlnovce“ mezi magistrátem města a obchodním domem Prior. Žluté a oranžové afrikány, červené salvie, cinerárie a begonie tak budou zpříjemňovat tyto lokality. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu. VYČISTILI JSME ČESKOU

přidáno dne 2.6.2021 (6:20)

I nadále pokračujeme v čištění našeho města. Na začátku minulého týdne probíhalo blokové čištění v ulici Česká. Součástí čištění bylo jak nasazení mechanizace, tak nasazení našich pracovníků, kteří se postarali o úklid přilehlých lokalit. Uklízely se přilehlé travnaté plochy, parky, parkoviště a samozřejmě chodníky. V blokovém čištění budeme i nadále pokračovat. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.NA SVAZÍCH SEKÁ TRÁVU PAVOUK

přidáno dne 31.5.2021 (7:02)

Speciální sekačka, které říkáme pavouk, seká trávu tam, kde je to pro běžnou techniku komplikované, nebo nemožné. Jedná se o dálkově ovládané zařízení, které umí překonat sklony svahů. Když je svah příliš prudký, dá se pavouk „zavěsit“ na kotevní lano a poradí si i s opravdu strmým náklonem svahu. Jako správný pavouk se i ten náš umí pohybovat do všech stran a jeho výkonnost je famózní, což můžete vidět ve videu. Tentokrát jsme s pavoukem sekali na konečné tramvaje pod ulicí Česká. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.ODPOVÍDÁME NA VAŠE DOTAZY

přidáno dne 27.5.2021 (11:29)

Proč nesekáme, nebo nedosekáváme?
Období posledních týdnů bylo poznamenáno enormními atmosférickými srážkami a s tím spojeným, velmi rychlým růstem travin. Vzhledem k rozsahu ošetřovaných ploch, které činí v součtu neuvěřitelné dva miliony metrů čtverečních a z výše uvedených důvodů se nám dokončení seče tím pádem protáhlo skoro na měsíc a půl. Primární bylo pro nás tedy posekat velké plochy, aby „pejskaři“ měli kde venčit své mazlíky a nedosekané úseky kolem obrubníků, lamp a prostor, kam se nedostane velká mechanizace, odstraňujeme průběžně a intenzivně na nich neustále pracujeme. Tímto vás samozřejmě žádáme o trpělivost a děkujeme.

Proč zůstává ležet posekaná tráva na místě?
V jednom ze článků jsme již psali, že přecházíme na „ekologičtější“ způsob seče, kterým je mulčování. V praxi to znamená, že posekaná tráva – mulč, se nechává „ležet“ a v parných měsících, které mohou přijít, nebude docházet k tak intenzivnímu vysušování travnatých ploch. Zároveň mulč působí jako přírodní hnojivo, které dodává trávě výživu. Jsme tu pro vás, Technické služby Most.ČERNÁ SKLÁDKA POD OBI ZMIZELA

aktualizováno dne 26.5.2021 (6:16)

Během minulého týdne naše divize „ČISTOTA MĚSTA“ odklidila černou skládku pod prodejnou OBI. Práce nám ztěžoval fakt, že skládka přímo sousedí s hlavní silnicí číslo 13. Pracovnice naší divize odklidily nepořádek, který zaplnil 3 veliké kontejnery říká za divizi Petra Barbořáková. Odpad bude samozřejmě bezpečně odvezen a zlikvidován a nám nezbývá nic jiného, než poděkovat za skvělou práci naší divizi „ČISTOTA MĚSTA“. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.MALÝ VELKÝ POMOCNÍK

přidáno dne 24.5.2021 (7:51)

Tak se dá nazvat nový bagřík, který jsme pořídili. Nenechte se zaskočit, ale právě jeho velikost je velkou výhodou, jak říká ředitel Technických služeb města Mostu, Václav Zahradníček. Více v naší reportáži.  STÁLE PRACUJEME V PARKU HRABÁK

přidáno dne 21.5.2021 (10:41)

Intenzivně pokračujeme s pracemi v parku Hrabák. Provádíme prořezávku náletových keřů. Ve videu můžete zhlédnout, jaký rozdíl je mezi levou, již upravenou stranou parku a pravou stranu, která čeká na prořezávku. Součástí těchto prací je i úprava okolí pochůzných ploch. Chceme, aby park Hrabák bylo místo, které budete mít rádi. Jsme tu pro vás, Technické služby města Most. SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU JE DŮLEŽITÉ

přidáno dne 19.5.2021 (16:59)

Jak správně vytřídit odpad a jak například minimalizovat jeho objem? Více můžete zhlédnout v reportáži. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu. POKRAČUJEME NA ZVELEBENÍ OKOLÍ BLOKU 602

přidáno dne 18.5.2021 (6:51)

Namísto problematického hřiště za blokem 602 v ulici Lipová vzniká nová odpočinková zóna. Zasadili jsme zde nový záhon půdo pokryvných růží a není to zdaleka všechno. V následujících dnech zde proběhnou finální terénní úpravy a bude zde proveden výsev trávy. Mezi bloky tak vznikne malý park, který se vám ve slunných dnech bude určitě hodit. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.TRAMPOLÍNKY NA ŠIBENÍKU

přidáno dne 16.5.2021 (18:31)

V minulém týdnu jsme vám přinesli video z instalace nových trampolínek pro děti v parku Šibeník. V dnešní reportáži můžete zhlédnout, jak už na nových trampolínkách "dovádí" děti. Máme radost, že slouží! Jsme tu pro vás, Technické služby města MostuSPLNILI JSME PŘÁNÍ V ULICI JAVOROVÁ

přidáno dne 14.5.2021 (9:38)

Obyvatelé bloku číslo 525 v ulici Javorová, známého též pod názvem „hokejka“ nás požádali, zda bychom nemohli vyřešit, nebo zpříjemnit okolí kontejnerového stání přímo před domem. Snažili jsme se vyhovět a okolo těchto kontejnerových stání jsme zasadili nové okrasné keře. Pevně věříme, že se nové keře líbí a zpříjemní obyvatelům „hokejky“ prostředí. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.  PARK NA ZAHRAŽANECH BUDE HEZČÍ

přidáno dne 12.5.2021 (7:53)

Zasadili jsme nové stromy v parku na Zahražanech. Nové lípy a kaštany tak doplní již vzrostlé stromy, které poskytnou příjemný stín zejména v letních a parných dnech. Součástí této revitalizace je i zcela nový záhon trvalek, který je umístěn v odpočinkové a relaxační zóně parku. Není nad to si sednout na lavičku a odpočívat uprostřed zeleně. Jsme tu pro vás, Technické služby Most.ROZŠIŘUJEME STROJOVÝ PARK

aktualizováno dne 10.5.2021 (17:20)

Můžeme se pochlubit zcela novou sekačkou, kterou jsme pořídili. Sekačka je vhodná zejména tam, kde nemůžeme aplikovat tzv. mulčovací technologii při sekání travin. Budeme ji tedy využívat především v areálech mateřských školek a v dalších podobných areálech, kde posekaná tráva nemůže sloužit jako přirozený recyklát, nebo chcete-li „mulč“. Pro tyto účely má nová sekačka opravdu velkokapacitní box na posečenou trávu, vejde se do něj 1200 litrů. V této souvislosti jsme začali uplatňovat metodu sekání trávy, kdy necháváme po sekání travní koberec cca 5 centimetrů vysoký. Nedochází tak ke zbytečnému odpařování vody z půdy a nevznikají nám holiny. Sekáme v pravidelných intervalech 14 dní. Pravidelný interval má příznivý vliv na menší rozmnožování plevelů a jejich květenství a tím pádem se nám do vzduchu uvolňuje méně pylů, což je dobré zejména pro alergiky. V dalším díle „Rozšiřujeme strojový park“ vám představíme nový „velký, malý“ bagřík. Jsme tu pro vás, Technické služby Most.INSTALUJEME TRAMPOLÍNKY PRO DĚTI

přidáno dne 6.5.2021 (5:55)

V parku Šibeník u „lokomotivy“ jsme nainstalovali nové trampolínky pro děti. Trampolínky jsou zapuštěny zároveň s terénem tak, aby byly bezpečné. Park Šibeník není jediným místem, kde budou trampolínky naistalovány. A kde ještě budou? Nechte se ještě chvilku překvapit, určitě vás budeme informovat v další reportáži. Veříme, že trampolínky přinesou dětem radost a pěkně si na nich užijí. Jsme tu pro vás, Technické služby Most. Posunutí svozu podzemních nádob z důvodu poruchy

aktualizováno dne 5.5.2021 (7:07)

Dobrý den, z důvodu poruchy na zvedacím zařízení svozových vozů je svoz komunálního odpadu "posunut".
Jedná se o jednodenní skluz oproti harmonogramu. Pokud budou příznivé okolnosti bude harmonogram narovnán do konce týdne.
Na problematických místech budou dočasně rozmístěny střední kontejnery.
Děkujeme za pochopení.OPRAVUJEME CHODNÍKY V ULICI A. SOCHORA

přidáno dne 4.5.2021 (15:33)

V úterý, dne 4.5.2021 odstartovala oprava chodníku v ulici Antonína Sochora. Starý a poškozený povrch chodníku bude nahrazen povrchem zcela novým. Součástí opravy chodníku bude i další zvelebení tohoto místa. Lavičku posuneme blíž k dětskému hřišti, vysadíme růže, okrasné traviny a prostor v budoucnu ozdobí i „převislá prunuska“. Mnozí z vás možná vědí, jak „prunuska“ vypadá a těm co to neví, doporučujeme juknout se na Internet. Budete překvapení, je to opravdu nádhera. Jsme tu pro vás, Technické služby Most.V PEČOVATELSKÉM DOMĚ POD KOUPALIŠTĚM TO BUDE HEZČÍ

přidáno dne 28.4.2021 (14:09)

Ve středu, 28.4.2021 jsme odstartovali práce v areálu pečovatelského domu „POD KOUPALIŠTĚM“. Staré jalovcové keře bylo nutné odstranit, aby uvolnily místo pro altán, který tu bude v budoucnosti stát. Altán poslouží seniorům z pečovatelského domu jako místo pro setkávání a bude jim tak zpříjemňovat pobyt v pečovatelském domě. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.PLÁŽ NA JEZERU MOST BUDE DO SEZÓNY ZATRAVNĚNÁ

přidáno dne 27.4.2021 (7:17)

Navezení kvalitní zeminy, její terénní úprava a vysetí trávy. To vše jsme zvládli pro vás zrealizovat tak, aby bylo jezero připravené již na tuto letní, koupací sezónu. Víte co je to hydroosev. Tuto speciální metodu jsme zvolili z důvodu, že pláž je na návětrné straně a travní osivo tak neodnese vítr. Nastříkaná, tekutá směs obsahuje travní osivo, fixátor, hnojivo a dále podpůrné látky pro růst trávy. Přidanou hodnotou je stoprocentní rozložitelnost a nezávadnost všech látek pro životní prostředí. Po osvěžující koupeli v jezeře vás tak bude čekat relaxace na krásném, zatravněném prostoru. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.SÁZÍME LILIE

aktualizováno dne 26.4.2021 (15:36)

Během měsíce dubna jsme v ulici Slovenského národního povstání vysázeli pomocí speciální technologie na ploše 200 metrů čtverečních lilie.  Stroj si poradí sám. Rozhrne zeminu, umístí cibulku lilie a opět ji přehrne zeminou. Doba, kdy lilie rozkvetou, je červen až červenec a budou rozkvétat ve žlutých, oranžových a tmavě oranžových barvách. Jeden takový záhon již u nás v Mostě máme, a to v ulici Josefa Skupy. Je to nádhera, když každý rok rozkvete, škoda jen těch vyšlapaných cestiček přes záhony. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.LESOPARK HRABÁK BUDE HEZČÍ

přidáno dne 20.4.2021 (14:06)

V uplynulých týdnech jsme prováděli prořezávku a další práce v prostoru lesoparku Hrabák. Pracovní činnosti v této lokalitě začaly již v minulém roce. Jedná se zejména o prořezávku náletových křovin a jejich štěpkování a další úpravy dřevin. V plánu máme na letošní rok takto ošetřit až 30 000 metrů čtverečních a naším cílem je udělat z Hrabáku příjemné místo pro relaxaci říká Ing. Václav Zahradníček, ředitel Technických služeb města Mostu.POKRAČUJEME V ČIŠTĚNÍ ULIC

přidáno dne 14.4.2021 (14:39)

Počasí se trochu umoudřilo a my tak můžeme pokračovat ve strojním čištění ulic našeho města. Dnes jsme čistili ulice Růžová, Višňová, Hořanská cesta, Podlesí, V Zátiší, Pod Lajsníkem, Václava Řezáče, S.K. Neumanna, Lesní, Pod Resslem, Horní a Okrajová. Jsme tu pro vás.OPRAVY VÝTLUKŮ JSOU V PLNÉM PROUDU

přidáno dne 13.4.2021 (14:45)

Věděli jste, že tzv. výtluk ve vozovce může vzniknout velmi rychle? Stačí tuhá zima a nepříznivé klimatické podmínky, jaké byly letos. Mráz, voda a silniční provoz pak vykonají své. V měsíci březnu jsme proto začali s provizorní výspravou silnic a zajistili jsme tak ve vybraných úsecích lepší sjízdnost. Většina postižených úseků projde letos celkovou rekonstrukcí asfaltového povrchu. Jsme tu pro vás. NOVÁ SLUŽBA V RÁMCI NAŠEHO WEBU

aktualizováno dne 7.4.2021 (15:54)

Chcete vědět, kdy se bude svážet separovaný odpad ve vaší ulici? Technické služby města Mostu spustily na svých webových stránkách novou službu, kde si můžete zjistit, jaký odpad se kdy bude svážet. Stačí si najet v prohlížeči na www.tsmost.cz a postupovat přesně tak, jak je to vidět ve videonávodu.ČISTÍME ULICE!

aktualizováno dne 7.4.2021 (15:54)

I přes nepřízeň počasí jsme začali 6.4.2021 čistit třídu Budovatelů. Byly naplánovány i další ulice, ale klimatické podmínky se natolik zhoršily, že jsme nemohli pokračovat dál. Jakmile se počasí umoudří, vyjedeme opět do ulic, tentokrát již bez nutnosti omezení parkování. Jsme tu pro vás, Technické služby města Mostu.DYCKY MOST! DYCKY TŘÍDÍ

aktualizováno dne 7.4.2021 (15:51)

Město Most připravilo ve spolupráci s Technickými službami města Mostu informační kampaň za lepší třídění odpadů. Kampaň má upozornit na zvýšení produkce papírových kartonů a plastů v souvislosti s objednáváním zboží přes internet a obecně na fakt, že se v našem městě málo třídí. Mottem kampaně je: DYCKY MOST! DYCKY TŘÍDÍ

DYCKY MOST! DYCKY TŘÍDÍ

Cílem kampaně je zvýšit úroveň třídění v našem městě. Věříme, že díky spolupráci nás všech, se toto heslo postupem času stane skutečností.


Provozní doba

 

TSmM a.s.

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po - Pá 7:00 - 15:00 hodin

DISPEČINK
24h denně

TSmM POKLADNA

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po a St 08:00 - 11:00 hodin
Po a St 12:00 - 14:00 hodin

TSmM ODPADY kancelář

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po - Pá 6:00 - 14:00 hodin

Sběrný dvůr

 Zahradní 104/1, 434 01 Most

Po - Ne 09:00 - 18:00 hodin

Správa hřbitova

 Pod Koňským vrchem 1432/3,
434 01 Most

Po a St 8:00 - 16:00 hodin

Zahrada smutku

 Radniční 1,
434 01 Most (pasáž U Lva)

Po, Út 8:00 - 17:00 hodin
St, Čt 8:00 - 16:00 hodin
Pá 8:00 - 14:00 hodin

Kde nás najdete ?